Cookies uitgelegd met de AD.nl Cookietest

Cookies uitgelegd met de AD.nl Cookietest

De website van het Algemeen Dagblad heeft voor het tonen van 3 gratis PREMIUM artikelen op haar website, gekozen voor de makkelijkste oplossing, namelijk gebruik maken van een cookie om na te gaan hoeveel PREMIUM artikelen iemand heeft gelezen. Heeft een bezoeker via...
Een Lees-Meer Link In WordPress Gebruiken

Een Lees-Meer Link In WordPress Gebruiken

Op een categoriepagina’s breekt WordPress na een aantal tekens de introductie van een post af. Er verschijnt dan netjes een link naar het hele artikel. Wil je dit effect bereiken op een stuk tekst dat je bijvoorbeeld op een pagina gebruikt, dan kan dat door een...