Heeft u eerder een back-up van uw webhostingaccount gemaakt via uw DirectAdmin beheerpaneel, dan kunt u deze back-up op elk gewenst moment gebruiken. In dit artikel leest u hoe u dit kunt doen en waar u op dient te letten bij het terugplaatsen van een back-up.

Wat gebeurt er precies tijdens het terugplaatsen?

Wanneer u de optie gebruikt om een back-up terug te zetten, dan zal het systeem de eerder gemaakte back-up uitpakken in een tijdelijke map op uw server. Mocht hierbij een fout optreden, bijvoorbeeld omdat het back-upbestand beschadigd is, dan heeft dit geen invloed op uw server en zal er niets worden verwijderd of overschreven.

Verloopt het uitpakken van de back-up zonder problemen, dan zal het systeem de bestaande mappen op uw server geheel verwijderen en vervangen door de mappen en bestanden uit de back-up. Hierbij worden alle bestaande mappen en bestanden verwijderd. Mappen en bestanden die u zelf heeft aangemaakt na het moment waarop e back-up is gemaakt, zullen niet bewaard blijven.

De herstel back-up selecteren

Log in op het beheerpaneel van uw DirectAdmin beheerpaneel en ga in het eerste blok onder ‘Your account‘ naar ‘Create / Restore backups‘. Ga helemaal naar de onderzijde van deze pagina, waar u in een dropdown-menu de back-ups terug kunt vinden die u heeft gemaakt.

Back-up selecteren

Slecteer de back-up die u wilt terugplaatsen

Selecteer de back-up die u wilt terugplaatsen en klik vervolgens op ‘Select Restore Options’.

Selecteren wat teruggezet moet worden

Op de pagina die vervolgens verschijnt heeft u de mogelijkheid om te selecteren welke gegevens uit de back-up teruggeplaatst moeten worden.

Wilt u bijvoorbeeld dat de databases uit de back-up niet worden meegenomen, dan de-selecteert u het vakje achter ‘databases’. In de regel zult u alle gegevens willen terugplaatsen.

De back-up terugzetten

Onderaan de pagina waar u de opties kunt selecteren, klikt u op de knop ‘Restore selected items’. Het terugzetten zal nu worden geactiveerd en u ontvangt een bericht wanneer dit proces isvoltooid. Let op: werk niet aan uw server of website tijdens het herstelproces, aangezien dit het terugzetten negatief kan beïnvloeden.

back-up terugplaatsen

Start het herstellen van de back-up

Back-ups blijven bewaard

Zelfs nadat u een back-upbestand heeft gebruikt om uw webhostingaccount te herstellen, zal deze back-up bewaard blijven. U kunt dus later altijd opnieuw gebruik maken van dezelfde back-up.