Cookies uitgelegd met de AD.nl Cookietest

Cookies uitgelegd met de AD.nl Cookietest

De website van het Algemeen Dagblad heeft voor het tonen van 3 gratis PREMIUM artikelen op haar website, gekozen voor de makkelijkste oplossing, namelijk gebruik maken van een cookie om na te gaan hoeveel PREMIUM artikelen iemand heeft gelezen. Heeft een bezoeker via...