Wanneer u gebruik maakt van een categorieblog pagina (een pagina waar meerdere artikelen op 1 pagina verschijnen), dan kunt u ruimte besparen door in de artikelen op die pagina, een lees-meer link te maken.

Bezoekers zien dan eerst een introductie van een artikel en vervolgens een link waarmee ze de rest van het artikel kunnen lezen.

Werkt  niet op individuele artikelpagina’s

De lees-meer link is bedoeld om lange pagina’s in te korten en werkt niet als je een artikel koppelt aan eenmenu als individuel artikel. Gebruik de lees-meer knop alleen als je artikelen wilt weergeven in bijvoorbeeld een blogpagina.

Cursor positioneren

Om een lees-meer link te maken open u het betreffende artikel en plaatst u uw cursor op de plek waar u de lees-meer link wilt invoegen.

Klik de lees-meer knop aan

Klik daarna, onderaan de editor, op de knop ‘Lees meer..’.

Lees-meer link is geplaatst

Er verschijnt een (rode) lijn op de plek waar je cursus stond. Dit is de scheiding tussen de introductietekst en de vervolgtekst. De lees-meer knop zal op deze plek worden weergegeven.

De lees-meerlink is geplaatst. Sla je artikel op en controleer of alles netjes wordt weergegeven.