Behoort een artikel altijd tot een categorie?

Behoort een artikel altijd tot een categorie?

Bij het installeren van Joomla wordt er automatisch een standaardcategorie aangemaakt. Deze wordt door het systeem ‘ongecategoriseerd’ genoemd. Joomla heeft deze categorie nodig en gebruikt hem om artikelen die niet tot een specifieke categorie behoren,...