Het WordPress CMS is voortgekomen uit een platform dat luisterde naam de naam b2/cafelog. Een zeer eenvoudig platform dat voornamelijk werd gebruikt door bloggers. In 2003 werd dit platform opgeheven. Twee ontwikkelaar die op dat moment gebruik maakten van het cafelog-platform besloten daarop een eigen CMS te bouwen.

Zij bouwden het nieuwe CMS op basis van het bestaande b2/framework. In mei 2003 werd de eerste versie van WordPress (0.7) uitgebracht. Dit nieuwe CMS werd al snel door veel gebruikers van het oude b2/cafelog met enthousiasme gebruikt.

Wat is een blog eigenlijk?

Op een blog schrijven auteurs in chronologische volgorde, over allerlei zaken die hen bezighoudt.  Vergelijk het met een online dagboek, vandaar ook de naam weblog: een logboek op het internet. Een blog is dus een online verzameling van teksten die in chronologische volgorde worden weergegeven. Auteurs die zich hiermee bezighouden worden bloggers genoemd en omdat de opbouw en inhoud afwijkt van reguliere artikelen, worden deze posts of blogposts genoemd.

Het WordPress CMS is gebaseerd op een framework dat bedoeld was om te bloggen. Bij het bloggen gelden andere regels dan bij het schrijven van bijvoorbeeld een nieuwsartikel.

Meer vrijheid bij het schrijven

Bloggers hebben meer vrijheden bij het schrijven van een tekst. Zij zijn niet (of minder) gebonden aan de ‘geldende regels’ voor het schrijven van een blogpost. Het gebruik van een inleiding of de manier waarop paragrafen worden opgebouwd zijn in een blog vaak anders dan in artikelen. De blogger hoeft zich niet te houden aan allerlei stijlregels en dat zorgt ervoor dat blogs vaak zeer persoonlijk en herkenbaar zijn.

Een blog is een stuk tekst waarin de schrijver zelf bepaalt hoe deze tekst wordt opgebouwd. De blogger hanteert doorgaans een eigen schrijfstijl , waardoor weblogs vaak heel herkenbaar zijn.
Naast de vrijheid in opmaak en de vaak persoonlijke aard van de teksten, willen bloggers vaak graag weten wat lezers van hun blogs vinden. Er wordt uitgenodigd tot discussiëren door onder elke blog een reactieformulier te plaatsen.  Reacties van lezers verschijnen vervolgens onder de blogpost. Bij artikelen is het niet gebruikelijk reacties van lezers toe te staan.

Kenmerken van een artikel

Een artikel is vaak opgebouwd uit een aantal onderdelen: een inleiding,  een kern en een afsluiting zijn minimale onderdelen. Ook zal de auteur zich houden aan de regels die gelden voor bijvoorbeeld het beginnen van een nieuwe paragraaf. Als er al een mening wordt gegeven, dan zal de auteur proberen deze op een doordachte wijze over te brengen.

Een blog is vaak te herkennen aan een kenmerkende schrijfstijl. Bij artikelen is het vaak lastig om een specifieke schrijfstijl te ontdekken, simpelweg omdat artikel een stuk neutralen zijn opgebouwd.

Kortom

Een blogpost of post is te vinden op een blog of weblog, waar een blogger (auteur) zonder invloed van al teveel stijlregels, zelf bepaalt hoe de tekst wordt opgebouwd en welke schrijfstijl wordt gebruikt. Bij het schrijven van artikelen houdt de schrijver (auteur) zich aan geldende stijlregels en zijn de teksten neutraler van aard.

Ik gebruik WordPress, ben ik nu een blogger?

Nee, dat zal tegenwoordig niet altijd het geval zijn.

WordPress is namelijk in de laatste jaren enorm ontwikkeld en wordt door steeds meer bedrijven en instellingen gebruikt om hun zakelijke website mee te bouwen. Sommigen kiezen ervoor om een ‘blog‘ op hun website te plaatsen, maar gebruiken dit blog vaak als nieuwspagina. In zo’n geval is er geen sprake van een blog.

Alleen wanneer je persoonlijke teksten schrijft waarbij de schrijfstijl herkenbaar en onconventioneel is, kun je zeggen dat je een echte blogger bent!