De lay-out van een Joomla of WordPress website wordt bepaald door een template of een theme. Joomla noemt ze templates, WordPress gebruikt de term themes.  Er is eigenlijk geen verschil, maar wel een verklaring waarom de term themes misschien net iets beter is.

WordPress is niet het enige Content Management Systemen dat de voorkeur geeft aan de term ’themes’. Veel andere systemen geven ook de voorkeur aan deze term, zoals Drupal en Magento.

Een mogelijke verklaring kan gezocht worden in het feit dat er niet alleen website templates bestaan, maar ook pagina templates.

Pagina templates

Een template is een verzameling bestanden waarmee de lay-out van een website wordt bepaald.  Een pagina template is de opmaak van een specifieke pagina in een website die afwijkt van de rest van de website.

Binnen Joomla kun je de lay-out van elke pagina apart opmaken door modules op specifieke posities te plaatsen.

WordPress werkt echter niet met templateposities. Wil je pagina’s een verschillende lay-out geven, dan kun je gebruik maken van een page-builder of een aparte template voor een pagina ontwikkelen. [su_service title=”Theme & template” icon=”icon: question” icon_color=”#b11414″ size=”24″]Wanneer we het hebben over de lay-out van je website, dan kun je themes of templates gebruken. Er is geen wezenlijk verschil.[/su_service]

Om het verschil tussen pagina en website template te benadrukken, gebruiken WordPress, Drupal en Magento de term themes. Bij deze systemen is het gebruik van een pagina template veel gebruikelijker dan bij Joomla.
[bctt tweet=”Wat is het verschil tussen een theme en een template?” username=””]

Wanneer we het hebben over de lay-out van een website, dan is theme de meest veilige term. Er kan dan geen onduidelijkheid bestaan over wat we precies bedoelen.