De datum waarop een WordPress gebruiker voor het laatst ingelogd heeft, wordt in het WordPress beheergedeelte niet standaard weergegeven op de overzichtspagina van alle gebruikers. Om de laatst ingelogde datum toch te tonen, kun je een plugin gebruiken, een code toevoegen of de database raadplegen.

Wil je dat de laatst ingelogde datum verschijnt op de website zelf, bijvoorbeeld in de metadat van een gebruiker, dan kun je hiervoor een aanpassing doen in een van de themebestanden.

In dit artikel bespreek ik kort de plugin voor het weergeven van de datum. Daarna wordt beschreven hoe je de datum kunt weergeven op de website zelf, via een aanpassing in een van de themebestanden.

Methode 1 – Een plugin gebruiken

De User Last Login plugin voegt een extra kolom toe aan de overzichtspagina met alle gebruikers van je WordPress website. In deze kolom verschijnt dan de laatste datum waarop een gebruik inlogde op je website.

De plugin geeft alleen toekomstige inlogdata aan en toont dus niet direct de laatst ingelogde datum. Pas wanneer de gebruiker opnieuw inlogt, wordt dit geregistreerd.

Installatie & gebruik

Download de plugin en installeer deze via pluginbeheer. Na installatie kun je de plugin direct activeren. De plugin werkt zonder verdere instellingen en voegt een kolom toe aan de overzichtspagina van je WordPress website.

Widget & Shortcode

De gegevens die de plugin produceert, kunnen gebruikt worden via een shortcode en door een widget.

Methode 2 – Themebestand aanpassen

Met deze methode pas je het functions.php bestand aan, waardoor het mogelijk is om de laatst ingelogde datum weer te geven met de shortcode [lastlogin]

Functions.php aanpassen

Gebuik je FTP programma om het bestand functions.php te downloaden naar je computer. Dit bestand kun je vinden in je standaard themefolder. Plak in dit bestand (bij voorkeur onderaan) de volgende code:

[su_note note_color=”#f5f2f2″ radius=”1″]

}
add_action( ‘wp_login’, ‘user_last_login’, 10, 2 );

/**
* Display last login time
*
*/
function wpb_lastlogin() {
$last_login = get_the_author_meta(‘last_login’);
$the_login_date = human_time_diff($last_login);
return $the_login_date;
}
/**
* Add Shortcode lastlogin
*
*/
add_shortcode(‘lastlogin’,’wpb_lastlogin’);
?>[/su_note]

Sla het bestand op en plaats het terug op de server. Vanaf dit moment kan de shortcode [lastlogin] worden gebruikt om deze gegevens weer te geven.

Gebruik je een childtheme, voeg dan deze code toe:
[su_note note_color=”#f5f2f2″ radius=”1″]

<?php echo ‘Last seen: ‘. do_shortcode(‘[lastlogin]’) .’ ago’; ?>[/su_note]

Je hebt nu de mogelijkheid om zowel via het WordPress beheerpaneel als de website de laatste datum te tonen waarop een gebruiker was ingelogd op je website.